“És temps de guanyar”


El win-win-win, es basa en l’estratègia que guanyes internament, guanya el microentorn i també el macroentorn creant un nou modelPer aconseguir-ho és fonamental aprendre de superar els errors. Cal centrar-se en l’acció i per això he creat un storydoing basat en un projecte intraprenedor.Aquest lloc web és un portafolis creatiu (evidència digital) sobre el que pot fer el meu projecte intraprenedor.

El meu portafolis inclou escriptura, fotografia, pensament visual i mentorització per utilitzar la tecnologia per transformar el marc PESTEL millorant el món amb el nou model que proposo.