0. Copyright

© 2020 OPEN INNOVATION STRATEGIST. LLOC WEB DE: XAVIER ALARCÓN FIGUERAS.

1. Informació General i Dades identificatives

Les presents condicions i clàusules regulen l’ús permès de les pàgines web amb l’URL https://openinnovationstrategist.cat/, que gestiona Xavier Alarcón Figueras i amb DNI núm. 41008078K (en endavant El Titular de https://openinnovationstrategist.cat) amb domicili en Carrer Gran Via de les Corts Catalanes 1124, 5è, 3a, Barcelona, 08020, Barcelona, Espanya.

Per a complir amb el que estableix la LLEI 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es detallen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Identificació:

 
Nom del Titular de https://openinnovationstrategist.cat: Xavier Alarcón Figueras
Direcció: Gran Via de les Corts Catalanes 1124, 5º, 3era
Codi Postal: 08020
Població: Barcelona
E-mail: info@openinnovationstrategist.cat

1. Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el mateix formulari, i la seva negativa a subministrar implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

Així mateix sol·licitem la seva autorització per realitzar la transmissió de les seves dades personals a tercers països fora de l’àmbit de l’Espai Econòmic Europeu per raons de la infraestructura de sistemes de la informació d’El Titular d’https://openinnovationstrategist.cat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i un cop finalitzi l’esmentada relació es mantindran bloquejats el temps legalment establert, abans de la seva destrucció. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que El Titular de https://openinnovationstrategist.cat ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti. Mitjançant l’acceptació de la casella del formulari, vostè consent l’enviament d’informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

2. Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre-ho a un altre responsable. El titular de les dades personals pot exercir els seus drets:
  •  Mitjançant correu electrònic a l’adreça info@openinnovationstrategist.cat  indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.
  • Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 

3. Els drets de propietat intel·lectual de les pàgines.

https://openinnovationstrategist.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat del Titular d’https://openinnovationstrategist.cat. A qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

4. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc.

https://openinnovationstrategist.cat que El Titular de https://openinnovationstrategist.cat posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 

5. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Que sigui compatible amb els fins de la web.
Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de cap manera.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

6. El Titular de https://openinnovationstrategist.cat es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

7. El titular de https://openinnovationstrategist.cat no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat.

El Titular de https://openinnovationstrategist.cat durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

8. Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El Titular de https://openinnovationstrategist.cat no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. El Titular de https://openinnovationstrategist.cat no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de:

La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
Un mal funcionament del navegador.
De l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

9. El Titular de https://openinnovationstrategist.cat no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la web, sempre que siguin aliens a aquesta, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

10. El titular de https://openinnovationstrategist.cat és titular dels drets de propietat sobre els dominis https://openinnovationstrategist.cat als seus productes i serveis. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, El Titular de https://openinnovationstrategist.cat reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets o responsabilitat alguna del Titular d’https://openinnovationstrategist.cat sobre aquests, com tampoc respatller, patrocini, o recomanació per part del Titular d’https://openinnovationstrategist.cat, tret que es manifesti de manera expressa.

11. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del Titular d’https://openinnovationstrategist.cat donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12.  Quedant expressament prohibides el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web,  a favor de tercers no autoritzat.

13. El titular de https://openinnovationstrategist.cat i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés, o ús de la web.

14. Mesures de seguretat: La comunicació entre els usuaris i https://openinnovationstrategist.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a HTTPS, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada.

2. Política de Galetes

Utilitzem galetes estrictament necessàries han d’activar-se sempre perquè puguem desar les preferències per a la configuració de galetes.