Socrates: “El secret del canvi és enfocar la teva energia en crear coses noves, i no en lluitar contra allò vell.”

Com  bon expert en administració i direcció d’empreses pel que  fa  al punt de vista de la direcció estratègica d’organitzacions és fonamental el Marc PESTEL.

QUÉ ES LA INNOVACIÓN SOCIAL from Social Innovation Generation on Vimeo.

Cal canviar cap a un nou model per moure’ns dins un nou marc PESTEL. Cal anar cap a un model estructural global que reculli  a tot al món l’esperança forjada en tantes lluites i que també tingui en compte i uneixi aquell coneixement dels intel·lectuals, de la cultura i de l’art que ens fan avançar hibridant-ho, es tracta d’unir a tot allò que estava desunit integrar-ho. Un model que no sigui anti, un model pensat en positiu que sigui post.

Un model per fer front dignament als temps actuals

 • Al canvi que ha suposat l’aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Al fet que ha suposat la globalització.
 • A la a realitat actual on els mercats cada cop són més madurs i estan saturats, la clientela cada cop és més exigents i les persones cada vegada estan més formades.
 • A la situació indigna en el mercat laboral en un moment on les persones estan més formades.
 • A vèncer la cultura de la por, amb un sistema educatiu creatiu basat a afrontar la realitat, dignificant la llei de viure amb propòsit i determinació amb noves estructures basades en la intel·ligència emocional, tan oblidada fins fa poc.
 • A la repressió que no deixa desenvolupar les causes justes bàsiques i que haurien de ser drets inviolables.
 • Causes que ens fan avançar cap  0% victimisme i 100% innovació.
 • No hi ha temps de retrets, de retreure errors del passat, de resignació, de pensar en barreres infranquejables, el present és aquí i t’està reclamant que construeix ara mateix aquest nou model. Només hi ha temps de fer millora contínua, de vèncer un passat de baix perfil.

 Kaizen, la transició del model  BASADA EN UN TACTE TÀCIT

Kaizen1

 • No podem resignar-nos, ni tampoc culpabilitzar, tot era cosa del model.
 •  Centrem-nos a fer millora contínua del model, es tracta de crear en positiu, mitjançant un pacte tàcit entre persones i agents. 

Les bases del nou model

 • Desenvolupament personal i professional.
 •  Economia Social i qualsevol forma de potencialment econòmic que reverteixi positivant en la societat.
 • Capacitació digital i la tecnologia al servei de les persones.
 •  Intel·ligència col·lectiva. Un exemple d’intel·ligència col·lectiva és la Viquipèdia.
 • Màrqueting digital, social, ètic i efectiu respectant la protecció de dades per fer avançar la societat, el nou model de màrqueting.
 • Esperit de superació, de vèncer obstacles, barres i estructures que no tenen sentit.
 • Donar resposta a il·lusions i projectes nobles que després es topen amb el fet que són inviables, donar una alternativa viable i sostenible al llarg del temps.
 • Que el consum responsable, el comerç just, el màrqueting social i l’economia social i les altres causes esmentades anteriorment siguin viables, siguin un avenç mai vist en la humanitat i siguin sostenibles al llarg del temps.

Focalització del nou model

 • Se centra a fer estructures planes (pocs nivells jeràrquics) fortes que innoven, seguint la cultura dels clústers.
 •  La cooperació d’estructures planes (són les que generen menys confrontació i són més permeables a idees exteriors) com ciutats, entitats, PIMES, empreses familiars o marques personals conformaran els mapes del futur immediat i és molt important, per tant, donar més importància a la mirada horitzontal (cooperar). Actualment, la visió vertical està sobredimensionada (nivells jeràrquics amb molt de poder, és a dir, competir, que és més fàcil que generin més confrontació i són impermeables a les idees de l’exterior). Cal arribar a una situació d’equilibri
 • L’objectiu és aconseguir un equilibri sostenible entre cooperar i competir en el nou model per obtenir un nou marc PESTEL.