Aquest 2023, recorda, innovar és diferent de ser modern. Bon any 2023!

  • Per innovar és diferent de ser modern o estar a la moda, té més a veure en tenir estil propi i treballar la viabilitat.
  • Per innovar es pot fer en base les TIC, però també sense les TIC o de forma d’innovació complementària.
  • Innovar no creativitat, creativitat és extreu-se idees sense jutjar i innovar és quedar-te amb millors les idees que has extret de la creativitat jutjant.
  • Innovació incremental es millora contínua és qualitat innovació radical pot ser un nou model de negoci.
  • Conclusió: Innovar és fer les coses diferents per assolir un objectiu, res a veure amb ser modern ni en les TIC