Propostes per una Barcelona capdavantera en innovació social digital

globalisation-1014512_1920

Seguint amb el pla estratègic digital de la ciutat de  Barcelona, començo una guia per fer propostes per Barcelona

Sóc un fan del Cibernàrium, que forma part de Educació i capacitació Digital 

Triomfar és omplir buits, segons el  llibre de  publicitat Joaquín Lorente. Per tant cal omplir  els buits.

Seguint amb la  premissa: “El que a tu et preocupa, a mi m’ocupa”. I seguint amb el pla estratègic digital de la ciutat de  Barcelona. Començo una guia per fer propostes per Barcelona.

Propostes d’innovació social digital per la ciutat de Barcelona.

Fer un estudi social per  detectar els buits estratègics en l’àmbit digital  dels diferents agents,  com per exemple les Universitats. En aquest cas he detectat  d’acord amb  la meva experiència que cal capacitar els estudiants i els titulats universitaris  en programari  especialitzat en les diferents matèries de la disciplina en qualsevol branca de coneixement. No només això sinó que cal posa a disposició un pla  que inclogui  una formació continua, ja que l’entorn digital és canviant  i per aquest motiu cal estar al dia.

A més cal crear una plataforma on s’agregin aquests buits estratègics perquè els usuaris juntament amb institucions sector públic i sector privat desenvolupessin junts les millores i es complementessin amb buits estratègics que proposin els usuaris. Prendria forma d’innovació oberta amb els ciutadans sent el centre.

Per tant es basaria en dos fronts aquesta estratègia: L’estudi social i l’experiència que expressin els usuaris en la plataforma.

Propostes en base els buits estratègics dins l’àmbit digital que he detectat són:

  • La comunicació digital de les institucions ha d’oferir Feedback.

He detectat que les ofertes de feina de la plataforma ocupació – empresa t’apuntes a l’oferta i si no t’entrevisten, ets el perfil i es tanca  l’oferta no saps que ha passat realment. Tal com reflecteix l’estratègia digital de l’Ajuntament de Barcelona cal fer properes les institucions.

  • Fer beques o plans d’ocupació perquè els treballs finals de grau incloguin una perspectiva d’innovació social digital per la ciutat de Barcelona.

Per tant, cal que l’Ajuntament tingui un programa destinat a donar suport aquests treballs  de final de grau, sent un salt per la marca personal. L’emprenedoria,  l’intraemprenedoria  o fins hi tot que els treballs que optin a l’opció pla d’ocupació els millors podrien entrar a formar part d’un pla d’ocupació  “Barcelona, pren el relleu digital.” (tenint també en compte criteris com els socioeconòmics)

D’acord amb aquesta guia es poden començar a crear diferents propostes per la innovació social digital de Barcelona.