Temps per a la Innovació i la transformació digital

Els deu tipus d’innovació segons Doblin

 1. Model de negoci
 2. Networking – xarxa externa
 3. Estructura organitzativa
 4. Processos interns
 5. Producte
 6. Plataforma o sistema
 7. Servei- Assitència
 8. Canal
 9. Marca
 10. Customer Engagement

Eines per a la transformació digital

 1. DAFO per analitzar i escollir els projectes de transformació digital a implementar.
 2. Lean Change Canvas davant la resistència al canvi de la transformació digital.
 3. Mapa d’experiència de la clientela, per saber si la percepció és bona o no en un determinat punt del viatge que fa a la clientela des del primer pas fins a la postvenda.

Llistat de tecnologies per a la transformació digital

 1. Big data
 2. Intel·ligència artificial
 3. Computació al núvol (cloud computing)
 4. Internet de les coses (Internet of things – IoT)
 5. Blockchain
 6. Comunicació digital i social media
 7. Indústria 4.0
 8. Robots
 9. Fabricació additiva (impressió 3D)
 10. Realitat virtual i tendències actuals