La nova visió que cal: Coopetivitat

La visió vertical (competitivitat) està sobresaturada, cal apostar més per la visió horitzontal (cooperació) amb l’objectiu d’arribar a un equilibri entre les dues visions

Aquí és on apareix:

  • La marca personal (competitivitat) amb una xarxa de contactes (cooperació).
  • Increment del PIB si (competitivitat) si però sobretot, la qualitat de vida (cooperació).
  • Si al ROI retorn de la inversió (competitivitat)  però sobretot retorn de social inversió (cooperació).
  • Salari monetari si, (competitivitat), però sobretot el salari emocional (cooperació).
  • Quantitat de seguidors si (competitivitat), però sobretot engagement (cooperació). Engagement  és la capacitat d’un producte (una marca, una aplicació, un blog)  de crear relacions sòlides i duradores amb els seus usuaris generant aquest compromís que s’estableix entre la marca i els consumidors.

Reflexió

Potser ens calen indicadors de coopetivitat (competitivitat+ cooperació), contra més coopetivitat més benestar tindrem. Una alternativa per mesurar el benestar podria ser l’Índex de Desenvolupament Humà, rànquing que a més del PIB incorpora altres dos factors: l’educació dels ciutadans i la seva salut.