L’estil que proposo per ser intraprenedor/a

  • Primera fase: producte mínim viable web inicial pròpia (per exemple Open Innovation Strategist) i bon perfil LinkedIn i destacats, més saber buscar ofertes amagades. Contractes curts del que m’agrada encara que sigui als afores.
  • Segona fase: treballar a una empresa per compte d’altri de forma estable i desenvolupar mètodes.
  • Tercera fase: crear el meu propi mètode.
  • Model de negoci: Freemium, gratis veus els meus continguts, però si vols que els faci per tu m’has de pagar amb un contracte laboral.
  • Conclusions: He aplicat design thinking a la recerca de feina. L’estratègia win-win-win és que altres persones o empreses omplen els buits que tinc i jo omplo els buits que tenen les altres persones o empreses (els buits que tenen les empreses per les quals treballo, les empreses del sector i els buits que té el macroentorn actual/model PESTEL actual). Per negociar necessites una posició empoderada i es pot fer amb l’empoderament de base digital. Fent millora continua i surtin guanyant totes les parts. Fer llistat punts forts/febles del macroentorn, punts forts/febles d’empreses per les quals treballo i sector.