La llei d’èxit de l’oceà blau per aprofitar les oportunitats i afrontar les amenaces

L’estratègia de l’oceà blau suposa un canvi radical en totes les estratègies empresarials tradicionals que tenen poc sentit. Per la marca personal la podem utilitzar

A continuació expliquem l’estratègia.

L’estratègia de l’oceà vermell versus l’estratègia de l’oceà blau

 • Competir a l’espai existent del mercat versus crear un espai sense competència en el mercat.
 • Vèncer a la competència versus fer que la competència perdi importància.
 • Explotar la demanda existent en el mercat versus crear i capturar la nova demanda.
 • Triar entre la disjuntiva de valor o cost versus trencar amb ella.
 • Alinear tot el sistema de les activitats d’una empresa amb la decisió estratègica de la diferenciació o del baix cost versus alinear tot el sistema de les activitats d’una empresa amb el propòsit d’aconseguir diferenciació i baix cost.
 • Una estratègia eficaç d’oceà blau ha de tenir per objecte minimitzar el risc en lloc de propiciar-ho.

 La creació dels oceans blaus

 • El Cirque du Soleil va triomfar perquè la manera de vèncer a la competència és deixar de tractar de vèncer-la.
 • Les companyies han d’anar més enllà de la competència. A fi d’aconseguir noves oportunitats de creixement i rendibilitat.
 • La realitat és que les indústries mai seran estàtiques sinó que evolucionen constantment.
 • En les indústries saturades és cada vegada més difícil diferenciar les marques, tant en moments de creixement com de decreixement econòmic.
 • Aquest estudi mostra que la unitat d’anàlisi per explicar la creació dels oceans blaus i l’alt acompliment sostingut és el moviment estratègic, no la companyia ni la indústria.
 • Tradicionalment, els qui han triomfat en crear oceans blaus s’han diferenciat dels perdedors per la seva manera d’enfocar l’estratègia.
 • Les companyies atrapades a l’oceà vermell han seguit l’enfocament convencional de córrer per vèncer la competència, construint una trinxera defensiva dins de l’ordre existent de la indústria.
 • Els creadors dels oceans blaus sorprenen perquè no utilitzen a la competència com a referència per a la comparació. El que fan és aplicar la innovació en valor.
 • La innovació en valor només ocorre quan les companyies aconsegueixen alinear la innovació amb la utilitat, el preu i les posicions de cost.
 • Crear oceans blaus és qüestió de reduir els costos i elevar simultàniament el valor per als compradors.

El quadre estratègic 

 • La via per arribar als oceans blaus tampoc és a través d’investigacions del mercat.
 • Els clients difícilment poden imaginar la manera de crear espais sense competència al mercat.
 • Els clients tendeixen a pensar en el que ja coneixen i a demanar “més per menys”.
 • En general els clients desitgen “més” de les mateixes característiques que la indústria ofereix actualment en els seus productes i serveis.
 • És necessari començar per enfocar l’estratègia no en els competidors sinó en les alternatives, i no en els clients sinó en els no clients de la indústria.

La situació de la indústria del circ seguint els esquemes tradicionals semblaria no òptima per entrar, la situació era:

 • Creixement negatiu.
 • Rendibilitat en declivi.
 • Competidors amplis amb serveis similars.
 • Proveïdors basats en estrelles amb gran poder de negociació.
 • Clients bàsicament nens que volien altres formes d’entreteniment.
 • Pressió social per defensar els drets dels animals.

Els temps actuals requereixen innovació en valor

En aquesta situació si volem aplicar una estratègia empresarial adaptada als temps actuals, ho farem creant un oceà blau. Per això haurem de trencar la disjuntiva entre la diferenciació i el baix cost i crear una nova corba de valor, hem d’aconseguir les dues coses, per tant cal plantejar quatre elements claus  amb la  matriu “eliminar-incrementar-reduir-crear”  per a qüestionar la lògica estratègica i el model de negocis d’una indústria.

Com apliquem la matriu?

 • Eliminar. Quins factors s’han d’eliminar de la indústria que es consideren necessaris?
 • Crear. Quins factors s’han de crear que la indústria mai ha ofert?
 • Reduir. Quins factors s’han de reduir significativament relatiu a la indústria?
 • Incrementar. Quins factors s’han d’incrementar relativament a la indústria?

Que hem aconseguit amb aquests 4 elements en la matriu elaborada?

 • Es crea un nou pastís.
 • En atendre els “no clients” les regles no estan escrites i es pot innovar constantment.
 • Es tracta de reinventar el negoci, res està dit.
 • La competència perd tota la importància.

Aplicació del oceà blau  al Cirque du Soleil

oceablau2

Aplicació de l’oceà blau a la marca personal