Un nou model, millorant la qualitat de vida

Cal un nou model, millorant la qualitat de vida i l’apoderament

Cal fer una campanya de màrqueting digital per anar cap aquest model, la campanya més bona feta mai les bases seran, les següents.

  • Feina: entrar en la nova mentalitat que cal, ser multisectorial, multidisciplinari amb marca personal i optar a ser intraemprenedor o emprenedor.
  • Màrqueting: màrqueting ètic, no intrusiu i respectant la protecció de dades.
  • Salut: la prescripció social i Salut Digital / eHealth.
  • Educació: cal superar el model industrial, treballar més per projectes, una idea més transversal i garantir la capacitació digital i educació i TIC.
  • Cultura: cultura de la millora continua.
  • Seguretat: eines digitals d’apoderament per garantir la seguretat.
  • Perspectiva innovadora.