Beneficis d’incorporar la diversitat en l’empresa

Incloure la diversitat en les polítiques, estratègies, cultura i valors corporatius suposa diversos avantatges

Segons un article publicat per Harvard Deusto, algunes d’elles són una major creativitat, un augment de la reputació i la productivitat, un increment de la capacitat empresarial per atreure el talent i una major fidelització dels empleats, així com una major amplitud d’idees, perspectives i enfocaments a l’hora de proposar solucions a problemes.

Les principals motivacions que fan  invertir una empresa  en diversitat són disminuir la desigualtat en matèria de gènere (81%), discapacitat (57%), raça o origen ètnic (56%) i edat (48%).