Obtenció de leads, estratègia i accions

Cas d’exemple del que partirem

El problema més gran d’una empresa de Torrons és que no té cap base de dades, ja que, fins al moment, els clients finals que ha tingut no li han proporcionat les seves dades (no era necessari, ja que compraven en una botiga física).

A continuació explico l’estratègia tenint en compte les dades

L’estratègia per construir les llistes de correus les basarem en dos eixos:

 • Les llistes de correus enfocades als clients actuals.
 • Les llistes de correu enfocades als clients potencials.

L’estratègia la basarem aquestes tècniques per aconseguir llistes de correu:

 • Storytelling creat per prosumers
 • Storydoing, en el component social.
 • Concurs per seleccionar el millor storytelling
 • Prescripció, ja els clients prosumers recomanaran la marca de torrons amb les seves històries i impulsaran la prescripció.
 • Landing page on trobaran el formulari de subscripció.
 • Campanya google Adwords per obtenir leads, ja que és molt adient per obtenir directes en èpoques concretes, ja que l’anunci el farem en dades de compres de Nadal. Pretenem obtenir leads amb una campanya amb pàgina de destí la landing page amb el formulari on els clients pengen les històries i una altra campanya amb pàgina de destí landing page amb formulari per obtenir gratuïtament les històries

Aquesta estratègia s’emmarca en la campanya “Moments dolços en família”

L’estratègia  per captar leads tindrà èxit gràcies a aquests components:

 • Els clients (productors i consumidors alhora d’informació)
 • El component solidari de la campanya.
 • Els clients potencials consumidors de contingut creat pels prosumers.
 • Es pretén aconseguir mitjans guanyats en ser atractiva la campanya i que aquest ajudin a aconseguir leads

A continuació exposo les accions concretes que faria

En el cas de les llistes enfocades als clients actuals farem el següent:

 • Creació de la campanya “Moments dolços en família”, seguint l’estratègia del storytelling per captar el client prosumer. Que hauran de fer els clients:
  • Hauran de crea una història sobre com viuen en família. Aquesta història pot tindran diferents categories: microrelat, una foto amb una petita frase o fins hi tot amb curtmetratge (vídeo). Cal tenir en compte volem aconseguir tota mena de models familiars i en les bases també quedarà reflectit que família serà entès de família amplia, és a dir pot ser amb amics, amb el teu animal de companyia, etc..
  • Es publicarà una sinopsi de la història i a més l’autor haurà d’aportar alguna prova de marca personal per saber de quina qualitat pot arribar a ser el text final (pot aportar un blog, un portfoli, un videocurriculum, una recomanació d’alguna persona ben argumentada i ben presentada …, la creativitat al poder) i a la web es podrà votar el que més els agradi, sense tenir tots els detalls, només amb la sinopsi i amb la referència de marca personal que aporti.
  • Perquè l’autor participi ha d’omplir un formulari amb les dades personal i la seva
  • Les històries creades tindran un fil conductor i capítols que enllacin les històries i una imatge corporativa  creades pel dissenyador i el redactor pel CD que es crearà amb el vídeo, el llibre que es crearà amb els microrelats  o el foto llibre que es crearà amb el foto llibre de totes les històries. El redactor revisarà possibles errades ortogràfiques o gramaticals.
 • Per captar els leads d’un client és més espectador  i no prosumer com en el cas anterior. Farem que si omplen les dades  personals d’un formulari que vindrà  amb els torrons tindran la targeta la “Turronera VIP” on tindran avantatges (com per exemple una visita guiada al local on fabriquen els torrons).

En el cas de les llistes enfocades al client potencial farem el següent:

 • Una landing page amb formulari perquè pugui aconseguir el material guanyador de la campanya “Moments dolços en família”

Pel que va a la campanya “Moments dolços en família”  tindrà un altre vessant, la social, on l’objectiu principal no serà aconseguir els leads, però reforçarà la campanya. Que pretenem:

 • El que farem és crear un club social amb activitats com l’amic invisible on també tindran el menjar gratuït de Nadal per les persones que no poden gaudir de la família disposin de bona companyia. Ens pot cedir espais un centre cívic. El que vol dir que si saben d’aquest objectiu social, les persones voldran o bé  subscriure’s  en el formulari de creació de la història o bé subscriure’s  en el formulari de veure el material de les històries. Caldrà buscar entitats socials col·laboradores per abaratir el cost.
 • Es tracta de la tècnica storydoing, més enllà del storytelling on es narren històries, al storydoing no només es tracta de narrar històries sinó de ser les històries.

Cal també fer les dos campanyes de Adword plantejades a l’estratègia

El finançament del personal del club social  costarà 0 euros perquè els professionals formaran part d’un banc del temps on intercanvien el seu temps.-