El propòsit és la teva solució i la manera de proposar un món basat en innovació

  • El propòsit es pot definir com el sentit que li dones a la vida.
  • Quan necessitem fer autoconeixement hem de buscar el propòsit podem utilitzar tècniques com guiar-los amb preguntes de coaching sense jutjar o fer pensament visual sense jutjar, per exemple posar una icona que representi el teu dia i pensar si realment són les icones que vols.
  • El propòsit és el centre de les teves solucions. Potser no trobes solucions concretes, però et pots mantenir seré gràcies al propòsit per quan arribin oportunitats per solucionar coses. Potser no saps solucionar una cosa, però el propòsit t’ajudarà a mantenir atenció plena i no tenir un excés de passat ni un excés de futur que causa patologies psicosomàtiques.
  • Davant les adversitats obtens resiliència amb el propòsit
  • Si tens un propòsit i el segueixes pots viure en coherència amb els teus valors evitant patologies de salut psicosomàtiques.
  • El propòsit ha de tenir l’equilibri de tres tipus de valors (de poder emocionals i relacionals) tal com s’indica en l’estratègia el valor dels valors basat en l’estudi de Simon Dolan.
  • Segons Marian Rojas Estapé l’amor és un antiinflamatori del cortisol i tenir un propòsit és tenir amor pel sentit que li donem a la vida. D’altra banda, des del meu punt de vista la creativitat pot ajudar a vèncer el fet que les persones estem en general actualment acumulant cortisol en el món occidental, per això proposo un món més creatiu i per això cal que les persones parteixin del propòsit i crearan un món més creatiu i menys inflamat i portar a la pràctica la creativitat en alguns casos amb innovació per fer-ho viable.
  • Seguir el propòsit estimula que tinguis constància si tens una vida basada en el teu propòsit.
  • Les coses que no t’agraden i són necessàries pots fer que t’agradin si les enfoquem des del teu propòsit.
  • No tot depèn de nosaltres i no ho podem canviar el tot, però podem canviar el que depèn de nosaltres la nostra actitud davant els esdeveniments i un propòsit que ens estimuli ens pot ajudar.